ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 1 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru
w roku szkolny 2023/2024 wg. podanego harmonogramu

 

  1. 02 - 17.02.2023r. do godz. 16.00składanie deklaracji woli kontynuowania edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2023/2024.

 

  1. 01.03 - 17.03.2023r. do godz. 16.00składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 dla nowych dzieci. Wnioski  będą do odebrania  w sekretariacie Przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15 lub do pobrania na stronie internetowej pod adres www.spp1.sanok.pl zakładce „ Do pobrania”. Po wypełnieniu kompletny wniosek wysyłamy na adres sekretariat@spp1sanok.pl .

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 1 są do wglądu w budynku przy ul. Rymanowskiej 15.

W dniach 29.03-04.04.2023r. należy dokonać potwierdzenia woli zapisu dziecka
w sekretariacie przedszkola.

 

 

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1