ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

  1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka. Rodzice dzieci spoza Sanoka będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych w Sanoku w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do naszej placówki prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica i złożone osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Rymanowskiej 15.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  4. Składając wniosek rodzice wskazują preferowane przez siebie przedszkole na terenie miasta Sanoka. Przedszkole umieszczone na liście na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  5. Rodzice składają wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
  6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania Przedszkole posiada 8 oddziałów w budynku przy ul. Rymanowskiej 15 oraz 1 oddział przy ul. Piastowskiej 69. Rodzic może zaznaczyć ( w górnym prawym rogu wniosku) który z budynków preferuje. Jeżeli organizacja grup pozwoli, uwzględnimy jego wybór.
  7. Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych lub mieszanych) jest uzależniona od liczy i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Ostateczne listy poszczególnych grup na rok 2024/2025 zostaną opublikowane na przedszkolnych tablicach ogłoszeń  29 sierpnia 2024r.

 

Spp1 * Przedszkole nr 1 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Rymanowska * Piastowska * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1